افکار جادویی که همه ما داریم


من شک ندارم تک تک ما در طی زندگی و به خاطر تکرار عادتها یا خصلت هایی که داریم به یک سری نتیجه گیری ها می رسیم که ممکن است اگر با دیگران در میان بگذاریم فکر کنند عقل مان سر جایش نیست.

بعضی روانشناسان می گویند این نوع افکار جادویی که شبیه خرافات است باعث آرامش یا افزایش اعتماد به نفس و پشتکار آدمها می شود. این نوع باورها در افزایش خوشبینی افراد هم موثر است.

اما برخی از روانشناسان معتقدند باید مواظب این افکار جادویی باشیم چون می توانند علائم بعضی اختلالات رفتاری و روحی باشند مثل آنهایی که وسواس یا تشویش و نگرانی غیرقابل کنترل دارند.

بگذارید افکار کمابیش جادویی خودم در زندگی را برای تان شرح دهم تا ببینید آیا میتوانید با آنها یا مشابه آنها ارتباط برقرار کنید؟

من در طول زندگی به این نتیجه گیری رسیدم که آدم خوش شانسی هستم و اتفاقات خوب بیشتر از حوادث بد نصیبم می شود.

چرا اینطوری فکر می کنم چون واقعا باور دارم که هیچ عملی بدون تاثیر متقابل روی خودم نیست. یعنی اگر نیت و رفتار بد نسبت به افراد دیگر داشته باشم، منجر به افزایش خطای خودم در یک تصمیم یا رفتار خواهد بود.

به نظر من خوب بودن یعنی ایجاد فرصت و موقعیت برای تصمیم و انتخاب مفید است. با این تعریف، همه انسانها می توانند بالقوه خوب باشند. به عبارتی دقیقتر همه ما هر روز با هر تصمیمی که میگیریم برای لحظه ایی می توانیم بد باشیم و در لحظه دیگر و تصمیم دیگر خوب باشیم. هر نوع از این دو حالت را بیشتر مرتکب شویم به مرور بدتر یا خوبتر خواهیم شد.

اطلاعات بیشتر در باره افکار جادویی
Ta-Da! Magical Thinking Explained

More from سعید داورپناه
سنگ آسمانی که از بیخ گوش زمین می‌گذرد
 یک سنگ آسمانی به اندازه یک ساختمان مسکونی در روز 15 فوریه...
Read More