افکار جادویی در باره عشق

قبلا در باره افکار جادویی که هر کدام در طی زندگی به آنها دست می یابیم نوشتم. ظرفیت های مثبت آن را هم برشمردم. اجازه دهید به یک فکر جادویی مضر که زندگی بسیاری از ما را تحت الشعاع قرار می دهد اشاره کنیم.

فرهنگ عمومی بشر از یک امید و فکر جادویی حرف می زند مبنی بر اینکه یافتن معشوق یک تقدیر حتمی است. در صورتی که زندگی بارها و بارها ثابت کرده است قراری وجود ندارد حتما به عشق دلخواه دست بیابید.

همه قصه ها و فیلمها و اشعار و ترانه های عاشقانه این ادعا را تبلیغ می کنند که فقط یک نفر خاص در این دنیا هست که بالاخره همدیگر را پیدا می کنیم، یک همذات که برای هم ساخته شده ایم.

ولی اگر به سرگذشت عاشقانه اکثر نویسندگان یا بازیگران سینما و ترانه خوانان این ادعاهای عاشقانه بنگریم می بینیم شاید و فقط شاید شترِ عشق، لگدی به در بزند ولی معمولا ضمانتی برای ماندگاری رابطه یا خوشبختی نیست.

توصیه ام به همه آدم هایی که منتظر عشق هستند یا فکر می کنند سرنوشت شان بدون اینکه بدانند با یک نفر خاص گره خورده است و دیر یا زود پیدایش می شود این است که بپذیرند عشق جذاب و شیرین است چون تصادفی و غیرقابل پیشبینی است.

با هر انسانی آشنا می شوید که به شما می گوید همیشه دنبال یک همذات بوده است لطفا نگران آینده رابطه تان باشید چون او با همان فکر جادویی که حدس زد شما همذات و عشق گمشده اش هستید حدس خواهد زد که نیستید.

این اصل اساسی را مد نظر قرار دهید که با هیچ انسانی و با هیچ عشقی، تضمینی برای خوشبختی ایجاد نخواهد شد. اصلا خوشبختی و آرامش نمی تواند در روی سیاره ما تضمین شود. ثروت و شهرت و یار هم باشد خوشبختی مداوم، یک فکر جادویی است.

به قول یک شعر از شکسپیر حسابگر که خالق عشاق ابدی است و از همه مفاهیم و افکار جادویی در عشق استفاده کرده است :« عشق شعله های سرکش کوتاه مدت نیست. عشق، تحمل و مدارای سختی های یک رابطه است«

Love alters not with his brief hours and weeks
But bears it out even to the edge of doom.



https://www.theatlantic.com/family/archive/2021/09/soul-mates-love-destiny/620014/

Image source: Jan Buchczik

More from سعید داورپناه
ماه می داند انسان بودن یعنی چه … بی ثبات، تنها و نصفه نیمه
به خودم وعده دادم به جای اینکه توقع دیگران را براورده سازم به...
Read More