ساختمان ژنتیک ما قبرستان ویروس‌های صدها میلیون سال است

آرشیو اطلاعات ژنتیک پستانداران سیاره ما یک بخش قابل توجه از ژن های بی نام و نشان و تکه تکه شده دارد که مدتها است تحت عنوان » ژن‌های آشغال» مورد شناسایی قرار گرفته اند.

این باقیمانده پراکنده در درون دی ان ای ما برایش منظورهای متفاوتی در نظر گرفته شده بود و اساسی ترین اش این است که جزو مصالحی است که ساختمان ژنتیک ما را سر پا نگه می دارد.

محققین یک دانشگاه استرالیایی متوجه شده اند« ژن های آشغال» که ۸ درصد بدنه ژنتیک پستانداران را در برمی گیرد یک وظیفه مهم دیگر هم دارند.

باقیمانده قطعات ناشناخته که مدام در ژنها حضور دارند در اصل قبرستان ویروسهایی هستند که از ۱۶۰ میلیون سال پیش از بدن خزندگان، پرندگان و حتی گیاهان وارد بدن پستانداران شده اند.

تیم تحقیقاتی دانشگاه پی بردند که سه نوع اصلی گروه ویروس ها از دوره های قدیم در بدن انواع پسناندار استرالیایی ثبت شده اند.

پستانداران کیسه دار نظیر کانگورو و ۲۵۰ نوع دیگر «مارسوپیال» که نوزادان شان زودتر از موعد متولد می شوند به نظر می رسد از این قبرستان سلول های ویروسی در ساختمان ژن ما سود می برند.

نوزادان پستانداران کیسه دار حتی قبل از اینکه ستون فقرات شان درست شود به دنیا می ایند و ایمنی بدن شان شدیدا پایین است. محققین استرالیایی معتقدند قبرستان ویروس های درون ژن ما برای دفاع آنها یک وسیله اصلی است.

به نظر این تحقیق، از ۲۴۰ میلیون سال پیش انواع متنوع ویروس ها که وارد بدن حتی دینوسورها و بعد پرندگان و سایر انواع پستانداران می شدند باقیمانده سلول های شان در اسپرم و تخمک های پستانداران می ماند و به نسل های آینده منتقل می شود.

This researcher was published in Virus Evolution.

Mammals Carry a Graveyard of Viruses in Our DNA, And It Could Have a Crucial Purpose

https://academic.oup.com/ve/advance-article/doi/10.1093/ve/veab076/6362200

https://www.science.org/news/2016/03/viral-fossils-our-dna-may-help-us-fight-infection

https://www.science.org/news/2016/03/viral-fossils-our-dna-may-help-us-fight-infection

More from مرد روز
نقش اینترنت در تشخیص افسردگی
دو سوال را در نظر بگیرید. اول: شما چه کسی هستید؟ به...
Read More