سفر ۱۵ فیل چینی به مقصدی نامعلوم

طی چند ماه گذشته یک گله فیل، از منطقه جنگلی محل زندگی شان در یکی از استان های چین خارج شدند و تاکنون بیش از ۵۰۰ کیلومتر در مسیر شمال کشور پیشروی کردند.

آنها تاکنون از میان چندین شهر عبور کرده اند. از خیابانها و کوچه ها گذشتند و البته در مسیر خود میلیونها دلار خسارت به مزارع و حتی مغازه ها و خانه ها زدند.

توجه مردم چین به فیلها و تعقیب مسیر روزانه شان در شبکه های اجتماعی باعث شد حکومت چین نتواند مثل همیشه دست به حرکات ناخوشایند و قاطع بزند.

هنوز معلوم نیست این ۱۵ فیل چه نیتی دارند ولی براساس گزارشات فعالین محیط زیست، زندگی برای ۳۰۰ فیل منطقه، مدام سخت تر می شد چون تنوع گیاهی محل زندگی شان بعد از گسترش مزارع بلال و نیشکر، به شدت کاهش سافته است.

بعضی ها می گویند فیلی که گله را با خودش می کشد تجربه کافی ندارد و عملا راهش را گم کرده است. عده ایی هم می گویند آنها به دنبال یک منطقه جنگلی برای اتراق هستند.