نفتعلی نخست وزیر بعدی اسرائیل

حزب میانه رو سکولار که بزرگترین حزب مخالف در مجلس اسرائیل می باشد به یک توافق عجیب با یک حزب تندروی یهودی و یک حزب فلسطینی رسید تا به تنها وجه مشترک شان یعنی برکناری نتانیاهو از قدرت جامه عمل بپوشند.

توافق این ۳ حزب از ۱۳ حزب مجلس اگر به تصویب برسد مردم اسرائیل ناچار نمی شوند برای چندمین بار در طی سال های اخیر وارد یک انتخابات سراسری دیگر شوند. توافقی که باعث می شود نتانیاهو بعد از تقریبا ۱۵ سال، از قدرت کنار گذاشته شود.

نفتعلی بنت رهبر یک حزب تندروی یهودی با وجود ادعاهای کاملا یکجانبه نظیر گسترش شهرک های یهودی و رد هر گونه صلح با فلسطینیان، جزو احزاب میانه رو در بین مذهبی های افراطی است.

نفتعلی بنت، برای دو سال نخست وزیر خواهد شد و دوسال بعدی دوره زمامداری به یئیر لپید رهبر حزب میانه رو سکولار محول خواهد شد.

نفتعلی بنت و یئیر لپید، اگر توافق شان تصویب شود هر کدام به نوبت دو سال از چهار سال اینده نخست وزیر اسرائیل خواهند شد
More from مرد روز