قلقلک و تکامل

نوزادان قبل از آنکه قادر باشند ساده ترین کلمات را بر زبان آورند به قلقک والدین پاسخ می دهند. این عمل واکنشی ساده به همراه رفتارهای دیگر بشری نظیر خمیازه، عطسه و خرناسه و حتی ایجاد صدای ناشی از خروج گاز از بدن، موضوعاتی است که نورولوژیست امریکایی «رابرت پرواین» سعی کرده است در کتاب خودش « رفتار سئوال برانگیز» به آنها بپردازد.

رابرت پرواین بخش بزرگی از تحقیقات  کتاب خود را صرف قلقلک کرده است می گوید قلقلک عملی است که فقط از پستانداران سر می زند. از نظر اقای پرواین استاد دانشگاه مریلند امریکا، قلقلک سرمنشاء ارتباطاتی است که به زبان ختم شده است. او می نویسد که در میان پستانداران، فقط انسان و شامپانزه قبل از قلقلک دادن به نوزادان، در چشمانشان با مهربانی و دقت تمام خیره می شوند.

 شمپانزه تازه به دنیا آمده برای درخواست قلقلک، مادرش را گاز می گیند و مادر در واکنش به آنها، قلقلک می دهند و این ماجرا با افزایش گاز  بزرگتر و قلقلک بیشتر ادامه خواهد داشت تا انجا که بچه بی قراری می کند و بازی قلقلک ادامه نمی یابد.

همانطوری که هیچکس قادر نیست خودش را قلقلک دهد و بخنداند می توان به این حقیقت علمی هم نزدیک تر شد که قلقلک از غریزی ترین و بدوی ترین نشانه های تشخیص « من » و فردیت در انسان نیز می باشد.  قلقلک امکان درک هویت شخصی را برای انسان فراهم می کند.

 نوزادی که نوازش دست فرد دیگر ( مادر)  را مطبوع حس می کند به تعبیری به این درک مخصوص می رسد که « فرد دیگر» هم وجود دارد و به گونه ای ناگزیز مفهوم « من» هم امکان تولد و رشد می یابد.

ما شاید بتوانیم به جوکی که خودمان گفتیم بخندیم اما هرگز از قلقلکی که به خودمان می دهیم لبخند نخواهیم زد. اگر بین لمس شدن و لمس شده گی تفاوتی در حین تحول بیولوژیک ایجاد نمی شد تجسم اینکه برای مقابله با سرما قادر باشیم از پوست حیوانات برای پوشش بدن استفاده نماییم نیز غیرممکن می شد. چون با هر تماس با جنس بیرونی، احساس قلقلک نیز در بدن ایجاد می شد.

یکی دیگر از دستاوردها ی قلقلک، تحول بخشیدن به شیوه های بسیار ابتدایی گفتگو و بحث اولیه است. همه ما تجربه قلقک دادن و قلقلک شدن را به خاطر داریم بخصوص وقتی که قلقلک دهنده حد ظرفیت قلقلک شونده را رعایت نمی کند. اعتراض و مخالفت بدن قلقلک شونده، به طور غریزی با قلقلک دهنده ارتباط برقرار می کند و اعلام می کند که دیگر دوست ندارد تحریک شود.

دکتر نورولوژیست و نویسنده کتاب « رفتار سئوال برانگیز» تاکید می کند که وقتی ادای قلقلک در آوردن افراد را به خنده می اندازد پس تلاش یک فرد بذله گو برای خنداندن مردم، چیزی نیست جز اینکه اعتراف کنیم قلقلک پدربزرگ جوک ها هم هست.

I Giggle, Therefore I Am, 

http://www.slate.com/articles/life/family/2012/09/tickling_and_science_how_tickling_a_child_connects_parents_and_kids_.single.html

Curious Behavior: Yawning, Laughing, Hiccupping, and Beyond [Hardcover]

http://www.amazon.com/gp/product/0674048512/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0674048512&linkCode=as2&tag=slatmaga-20

More from ونداد زمانی
Evian Conference و پناهنده های سوریه
در سال 1938 بعد از آنکه هیتلر کشور اتریش را اشغال کرد...
Read More