یک دلیل عجیب برای جذابیت پستان زنان

قبل از اینکه به دلیل عجیب علمی در باره علاقه شدید مردان به پستان زنان برسیم بگذارید این حقیقت علمی را مطرح کنیم که زنان در دوران بعد از بارداری و شیردهی، مقدار زیادی هورمون محبت و دلبستگی در حین مکیدن پستان شان توسط نوزاد، ایجاد می شود.

طبیعتا مکیدن پستان زن توسط مرد نیز به افزایش هورمون محبت و عشق بین آن دو منجر می گردد. برای همین مردان در طی هزاران سال یاد گرفته اند که برای مجذوب ساختن زنان و ادامه زناشویی به پستان و مکیدنش بیشتر اهمیت دهند.

.از همین زاویه دید است که ادعای علمی عجیب برای علاقه بیش از حد مردان به پستان زنان مطرح شده است بعضی محققین معتقدند که شروع رابطه زناشویی انسان شبیه شیوه تولید مثل بسیاری از پستانداران دیگر بوده است.

به عبارتی دقیقتر، رابطه جنسی اولیه انسانها رو در رو نبوده است و برای همین توجه اصلی مردان برای یافتن زنانی بود که باسن بزرگتر داشته اند. باسن بزرگتر در دوران نخستین، نشانه باروری بیشتر زنان بوده است.

بعدها که شیوه و حالت زناشویی انسان از رو به رو شد پستان زنان و البته برجسته بودن آلت مردان مورد توجه بیشتر قرار گرفت. از آن پس پستان بزرگتر و طبیعتا پر چربی تر نشانه باروری بیشتر زنان شد که خود به خود باعث علاقه شدید پستان در بین مردان گشت.

Why Do Men Love Breasts So Much?
https://medium.com/sexography/why-do-men-love-breasts-a98e3d4b1049

https://www.medicaldaily.com/science-reveals-mens-ideal-female-breast-size-linked-relatively-high-estrogen-407599

https://www.livescience.com/23500-why-men-love-breasts.html

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-human-beast/201104/why-men-love-mammaries

https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/sex/theres-scientific-reason-were-obsessed-8710087

https://www.medicaldaily.com/science-reveals-mens-ideal-female-breast-size-linked-relatively-high-estrogen-407599

Image by Mr.suchin from Shutterstock

More from مرد روز
7 تفاوت خودارضای زنان نسبت به مردان
تصویر عمومی برای مهیا شدن مردان برای خودارضایی٬ یک ظرف کِرم نرم...
Read More