آیا زور بازو برای بقا در این دوران کافی است

اگر همه سرمایه و ثروت و قدرت دنیا را یک کیک بزرگ فرض کنیم همه ما می دانیم که شاید برای بیش از ۱۰ هزار سال، اکثر تکه های این کیک نصیب مردان شده بود. ما مردان، قاضی و جنگجو و دانشمند و زمیندار و سیاستمدار و هنرمند و روحانی جامعه بشری بودیم.

به هر حال همین وضعیت اجتماعات بشری باعث شد که از ۱۵۰ سال پیش مجهز به یک انقلاب صنعتی شویم که هم تولید و ثروت بیشتر شد و هم زنان به مرور فرصت تحصیل و شغل پیدا کردند.

زنان ولی خیلی سریع از این موقعیت جدید استفاده کردند و ذره ذره بر سهم شان از قدرت و ثروت و موقعیت افزوده شد. طبیعی هم بود که زنان در همه کشورهای جهان، انگیزه و اشتهای بیشتری برای تحصیل و کار در بیرون از خانه داشته باشند چون برای اولین بار مزه قدرت و استقلالی را چشیده اند که معمولا متعلق به ما مردان بوده است.

به عبارتی دیگر هر دکتر زن یا مهندس، معلم، سرباز، کارمند و دانشمند و هنرمند زن، خواسته یا ناخواسته در بازار کار جدید، عملا رقیب شغل و فرصت ما مردانی شد که هزاران سال « طبیعتا» همه شغل ها و فرصت ها و تحصیلات را در اختیار داشتیم.

بعد از افزایش قدرت زنان، دو راه اصلی و فراگیر در برابر ما مردان مدام خودنمایی می کند. گروهی از ما داریم فکر می کنیم که دوران نان آوربودن و جنگجویی مردان دارد به سر می رسد و زور بازوی مردانه برای بقا در این دور و زمانه کافی نیست و بهتر است با تقلید از رفتار زنان به تثبیت موقعیت خودمان در دنیای جدید برسیم.

راه دوم هم این است که جلوی گسترش نفوذ و قدرت زنان را بگیریم و جنبش هایی راه بیاندازیم که زنان را برگردانیم به موقعیت سنتی قدیم… برگردانیم به آشپزخانه و بچه داری و … راهی که عملا غیرممکن است

این دو شیوه و واکنش مردانه طی نیم قرن گذشته قادر به جلوگیری از کاهش قدرت ما مردان در جامعه نشده است. برای همین راه سومی را هم می شود دید. شاید بشود راه جدیدی را تخیل کرد که لازم نباشد برای موفقیت و بازگشت قدرت مان، یا عین زنان رفتار کنیم یا به ضدیت با آنها بپردازیم.


قسمت دوم

منابع استفاده شده برای نوشتن مقاله
Switches of Manliness Series:
The Cure for the Modern Male Malaise
Switch #1: Physicality
Switch #2: Challenge
Switch #3: Legacy
Switch #4: Provide
Switch #5: Nature

Image source
https://i.pinimg.com/originals/

More from ونداد زمانی

نادیده گرفتن عشق مردم به کوروش کبیر

توجه عمومی به کوروش و گردهم ایی اطراف آرامگاه کوروش، بهانه ای...
بیشتر بخوان