آیا زور بازو برای بقا در این دوران کافی است

 همه ما می دانیم که شاید برای بیش از ۱۰ هزار سال، ما مردان معمولا روسای قبایل، قاضی، جنگجو، دانشمند، زمیندار، سیاستمدار و هنرمند و روحانی و پزشک و معلم جامعه بشری بودیم.

به هر حال همین مسیر تسلط مردان بر همه تار و پود کار و دانش و ثروت بود که توانستیم به یک انقلاب صنعتی دست یابیم . انقلابی که قدرت جسمانی ما مردان را به سرعت از کارایی انداخت.

از ۷۰ سال پیش به اینطرف، اکثریت بشر می تواند با کسب تخصص هایی که نیاز به زور بازو ندارد زندگی خود را بگذراند. دوران دفاع از قبیله و جنگ تن به تن سپری شده است. غذاها آماده و بسته بندی شده در دسترس خرید ما قرار می گیرد وشکاربرای غذا معنی ندارد.

زنان خیلی سریع از این موقعیت جدید استفاده کردند چون مزه قدرت و استقلالی را چشیده اند که معمولا متعلق به ما مردان بوده است. زنان در همه جوامع فرصت تحصیل و کار در بیرون از خانه برای شان قدرتی آورد که نیاز به بازو ندارد.

بعد از افزایش قدرت زنان، دو راه اصلی و فراگیر در برابر ما مردان مدام خودنمایی می کند. گروهی از ما داریم فکر می کنیم که دوران همه کاره بودن ما و یکه تاز بودن ما مردان دارد به سر می رسد و زور بازوی مردانه برای بقا در این دور و زمانه کافی نیست و بهتر است با تلاش بیشتر از پیش به تثبیت موقعیت خودمان در دنیای جدید برسیم.

راه دوم هم این است که جلوی گسترش نفوذ و قدرت زنان را بگیریم و زنان را برگردانیم به موقعیت سنتی قدیم… برگردانیم به آشپزخانه و بچه داری و … راهی که اکثر ما مردان می دانیم عملا دیگر غیرممکن است.


قسمت دوم

منابع استفاده شده برای نوشتن مقاله
Switches of Manliness Series:
The Cure for the Modern Male Malaise
Switch #1: Physicality
Switch #2: Challenge
Switch #3: Legacy
Switch #4: Provide
Switch #5: Nature

Image source
https://i.pinimg.com/originals/

More from ونداد زمانی
در کافه لختی ها چه گذشت
وسط هفته، دوستی تلفن زد و گفت: «میزبان یکی هستم که تازه...
Read More