آیا فمینیسم به نفع مردان است

دنیای جدید به همان اندازه که به نفع فمینیسم و زنان است به نفع ما مردان هم هست. ما لازم نیست برای دسترسی به سکس، ازدواج کنیم. در ۲۵ سالگی پدر شویم و از آن پس به خاطر مسولیت های پدر بودن، خود را از رشد اجتماعی، هویت و امیال شخصی محروم کنیم.

آزادی جنسی که فمینیسم به زنان وعده می دهد عملا جای دور نمی روند. به هر حال این ما مردان هستیم که از قابل دسترس تر شدن سکس در دنیای جدید، بهره می بریم.

فمینیسم با همه افراط و تفریط، می خواهد زن قوی باشد، مستقل باشد، کار کند و بتواند از حق خودش دفاع کند و مرد دلخواهش را انتخاب کند.

این نوع زن مورد نظر فمینیسم، در نهایت اگر موفق شود انسانی خواهد شد با فرصت ها و توانایی های هم سطح ما مردان… واقعا و عملا، آیا حق ما مردان نیست که زنان با شعورتر و تحصیلکرده تر و مستقل تر « هم سر» ما باشند؟

مردانی که نگران افزایش قدرت و استقلال زنان هستند متاسفانه در عمل به قدرت و عزم مردانه و توانایی اهل رقابت بودن مردان ایمان ندارند. برای همین تنها شرط بازگشت قدرت مردانه شان را در نفی قدرت و استقلال زنان و بخصوص فمینیسم می بینند.

ما مردان به جای ترس و نگرانی از قدرت زنان، بهتر است شگردهای خودمان را در این دنیای جدید پیدا کنیم. دنبال اسیب هایی بگردیم که ما را زمینگیر می کنند. ما مردان باید یاد بگیریم مشکلات روحی مان را بروز دهیم.

برای مثال دنیای جدید توام با نشستن های زیاد در مدرسه، خانه و اداره است. کار در درون اتاقک های اداره جات، به شدت به ضرر میل جنب و جوش جسمانی و حس طبیعی و فیزیکی ما مردان است. ما پسران از دوران مدارس ابتدایی به خاطر بازیگوشی یا حرکان جسمانی تنبیه می شویم و هر جا که بتوانند قرص های آرامبخش برای ما تجویز می کنند.

به ما از همان دوران کودکی تلقین می شود که درس خواندن یک کار دخترانه است و بهتر است به شغل های سنتی که نیاز به جسارت یا قدرت فیزیکی دارند نظیر کار کارخانه، ارتش، آتش نشانی، پلیس و ملوانی و کار ساختمانی تکیه کنیم. با وجود آنکه بسیاری از شغل های سنتی مردانه یا دارند حذف می شوند یه به ماشین ها واگذار می شود.

بزرگترین ضامن موفقیت و غرور و موقعیت اجتماعی برای اکثریت مردان سیاره ما، همانطور که زنها فهمیده اند تحصیلات عالی و تخصص های فنی است.

الگوی فمینیسم برای افزایش حرمت و قدرت زنان، می تواند بهانه ایی برای ما مردان باشد که مسیر و آرزوها و بلندپروازی های خودمان را برای دنیای جدید پیدا کنیم.

قسمت اول

Image source
https://www.ft.com/

منابع استفاده شده برای نوشتن مقاله
Switches of Manliness Series:
The Cure for the Modern Male Malaise
Switch #1: Physicality
Switch #2: Challenge
Switch #3: Legacy
Switch #4: Provide
Switch #5: NatureMore from ونداد زمانی
جانفشانی حیوانات نر در راه تولیدمثل
زیست شناس معروف Amotz Zahavi توضیح می دهد که چرا پرندگان ماده...
Read More