پینک فلوید کانادایی

گروه موسیقی Patrick Watson  چهارمین آلبوم شان را به بازار عرضه کردند. دو آلبوم قبلی شان، جایزه معتبر پولاریس و چند جایزه موسیقیایی دیگر را نصیب شان ساخته بود. با آلبوم جدیدشان Adventures in Your Own Backyard می روند تا محبوبیت و توجه بیشتری برای خود فراهم کنند.

موسیقی این گروه مونترالی تلفیقی از راک، موسیقی تجربی و کلاسیک است.  آنها زیاد به شعر و ترانه توجه نشان نمی دهند و بیشتر تلاش دارند به صدای انسان به عنوای یکی از سازها نگاه کنند و آن را در موسیقی خود به کار بگیرند.

با وجود آرامش و معصومیتی که در ترانه های این گروه وجود دارد می گویند رگه های از موسیقی پینک فلوید را در کارهای شان می توان مشاهده کرد.

More from ونداد زمانی

آمیختگی سکس و مذهب در شعر

فکرش را بکنید که برای شنیدن روضه های آتشین کشیش و وکیل...
بیشتر بخوان