پینک فلوید کانادایی

گروه موسیقی Patrick Watson  چهارمین آلبوم شان را به بازار عرضه کردند. دو آلبوم قبلی شان، جایزه معتبر پولاریس و چند جایزه موسیقیایی دیگر را نصیب شان ساخته بود. با آلبوم جدیدشان Adventures in Your Own Backyard می روند تا محبوبیت و توجه بیشتری برای خود فراهم کنند.

موسیقی این گروه مونترالی تلفیقی از راک، موسیقی تجربی و کلاسیک است.  آنها زیاد به شعر و ترانه توجه نشان نمی دهند و بیشتر تلاش دارند به صدای انسان به عنوای یکی از سازها نگاه کنند و آن را در موسیقی خود به کار بگیرند.

با وجود آرامش و معصومیتی که در ترانه های این گروه وجود دارد می گویند رگه های از موسیقی پینک فلوید را در کارهای شان می توان مشاهده کرد.