حق نظر دادن را از فرانک عمیدی‌ها نگیریم


در ایران آزاد فردا روزنامه نگاران، صاحبنظران و خلاقان ایده ها حق دارند آزادانه و بدون هراس از هتک حرمت، تحقیر ، حذف و حشونت، فراورده های ذهن خود را در جامعه بپراکنند.

هیچکس مقدس نیست و بهتر است صریح و مشخص هر نظر و ایده ایی را انتقاد کرد. ولی انتقاد فرق دارد با حذف کامل همه هویت یک انسان. انکار تلاش های افرادی که نظر و ایده و نگاه کاملا متفاوتی را بر زبان می رانند مغایر با جنبش « زن زندگی آزادی.» است.

فرانک عمیدی به هر دلیلی به عنوان یک روزنامه نگار یک نظر داده. او در نوشته اخیرش مسمومیت دختران مدارس ایران را به نوعی به هراس و وحشت موجود در جامعه ربط داده است. حتی اگر نظر وی اشتباه و مضر بوده باشد تحقیر و توهین و اتهاماتی که به وی شده در ذات خودش ضد ارزش های جنبش زن زندگی و آزادی است.

آزادی را هنوز به دست نیاورده از بین نبریم.

More from ونداد زمانی
فرزندِ پسر یا دختر؟
وقتی سال‌ها قبل برای نخستین بار فهمیدم به‌ زودی پدر خواهم شد،...
Read More