حالت‌های جنسی که زنان دوست دارند چیست

۱- هماغوشی عادی Missionary

این حالت عشقورزی معمولا اولین نوع حالت جنسی است که بسیاری از زنان تجربه می کنند. احساس صمیمت و احساسات عاشقانه بیشتر بروز می یابد چون می توانند چشم در چشم هم بدوزند و از هم لذت ببرند. این حالت مطمئن، ساده و راحت است. زنی که این حالت هماغوشی را دوست دارد بدش نمی آید کنترل همخوابگی در اختیار مرد باشد.

برای بعضی زنها سنگینی بدن مرد بر روی بدن شان دوست داشتنی است. در این حالت تماس بدن مرد با کلیتوریس زن همزمان می شود با دخول که شانس ارگاسم زن را بیشتر می سازد.

۲- سواری cowgirl

زنان در این حالت جنسی، انگار پشت فرمان ماشین نشسته اند و کنترل بیشتری بر اندازه و شدت دخول دارند. این شیوه عشقورزیبه زن امکان می دهد کنترل بیشتری روی حرکت کمر و باسن خود داشته باشد. این حالت برای زنانی جالب است که تجربه جنسی بیشتر دارند و می دانند چه می خواهند.

۳- روش سگی Doggy Style

بعضی زنان این حالت را دوست دارند چون فرصت پیدا می کنند فقط لذت ببرند و زیاد نگران پیگیری برای لذت دادن به طرف مقابل نباشند. 

  ۴- حالت جنسی ۶۹ 

این حالت، نوعی بده بستان لذت جنسی است که از طریق دهان توسط یک زوج به طور همزمان بر روی آلت جنسی هر دوی شان صورت می گیرد. لذت مشابه این نوع عشقورزی باعث صمیمت  بیشتر دو فرد نسبت به هم می شود. زنانی که این شیوه جنسی را دوست دارند کنترل برابر  و دوطرفه را ترجیح می دهند.

۵- پاها روی شانه 

این حالت همبستری برای لحظات آخر معاشقه خوب است چون معمولا زنان ترجیح می دهند در این حالت، به اوج جنسی برسند.  

 

What Her Favorite Sex Position Says About Her

https://www.askmen.com/sex/sex_positions/what-her-favorite-sex-position-says-about-her.html

Images by  Carlee Ranger

More from مرد روز
مردان داف یا « دوشبگ» امریکایی و تحول تیپ شان در 70 سال گذشته
مجله مردانه « اسکوایر»اسم این نوع مردان را « دوشبگ – Douchebag...
Read More