از فرد افسرده نپرسید چرا غمگین است؟

This image has an empty alt attribute; its file name is blog-thriveworks-depression-body-1024x664.jpg

اگر فردی را می شناسید که افسرده است لطفا از او نپرسید چرا غمگین است؟ افسردگی واکنش مستقیم به یک اتفاق نیست. افسردگی مثل وضع هوا است که یکدفعه ابری و سرد و سنگین می شود. افراد افسرده به یکباره سیاهی، غم و نامیدی همه وجودشان را بدون هیچ دلیلی در بر می گیرد.

دوستی با افراد افسرده دشوار است ولی به همان اندازه یکی از مهربانترین، نجیب ترین و مفیدترین دوستی هایی است که در زندگی تجربه خواهید کرد. به عنوان دوست در لحظات دشوار زندگی، فقط کنارشان باشید. شاید دست شان را به سمت شما دراز کنند. 

بویژه نسبت به مردان پیرامون تان دقت بیشتری داشته باشید. مردان افسرده در بیشتر موارد نه تنها دست یاری دراز نمی کنند بلکه براساس تربیت و توقع جامعه، بیماری روحی خودشان را پنهان می کنند.

خیلی از آنها ها برای تحمل درد و غم شان به مواد مخدر، مشروب و انواع اعتیادهای مضر پناه می برند. بی دلیل نیست که بخش بزرگی از خودکشی ها توسط مردان صورت می گیرد.

More from مرد روز
تخیل زیبایی زن در عکس‌های زیبا
ای خدای کهکشانها، خدای مذاهب ابراهیمی، خدای تبت و هند و چین،...
Read More