سلفی پا – مجتبی و شیوا از ساری

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
یک اعتراف و رقص صمیمی – Charlie Puth
داره میگه ببخش منو، اشتباه کردم. یه ذره مشروب زیاد خورده بودم....
Read More