سلفی پا – مجتبی و شیوا از ساری

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
چرا مردان بعد از رابطه جنسی بی وفا می شوند؟
یکی از بزرگترین اتهامات و گله ها به مردان در طول تاریخ،...
Read More