سلفی پا – مجتبی و شیوا از ساری

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
درخواست کمک، یک توانایی انسانی است
مقاله ایی این اواخر می خواندم که بازگو کننده تجربیات یک گارسن...
Read More