گوگل و حقایق جالب – ۲۰

موبایل ها  ۱۸ برابر آلوده تر از دستگیره در دستشویی های مردانه هستند.

بیمار پارانویا فکر می کند همه دنیا همدست شده اند تا اتفاقات بد و جهت دار برایش ایجاد کنند. در این بین، یک بیماری روحی متضاد هم وجود دارد به نام پرنویا که معتقد است همه دنیا مخفیانه نقشه ریخته اند تا وی شاد و خوشبخت بماند.

بدن و سر انسانها  به اندازه شامپانزه مو دارد.

فیلوفوبیا  یعنی ترس از افتادن به دام عشق.

تحقیق انگلیسی نشان داده است ۱۷ سال از عمر زنان در حال رعایت رژیم غذایی، سپری می شود.

More from مرد روز

اختراع پشه منقرض کننده پشه ها

مالاریا سالانه نیم میلیون انسان و اکثرا کودکان را در افریقا به...
بیشتر بخوان