باب دیلون و مجنون ایرانی

ترانه« سوتِ دوکین» که برای شما ازبین آثار باب دیلون انتخاب کردم حال و هوای عاشقانه های نوع ایرانی دارد. در ویدئو این آهنگ یک پسرجوان امریکایی، عین مجنون ایرانی چشم به راه معشوق است و وقتی او را می بیند خواندن باب دیلون آغاز می شود و بقیه داستان، روایت ساده و آشنایی است از ماجرای «خار مغیلان» برای مجنونی که زجر می بیند و بلاهای فراوانی به سرش می آید. این ترانه را تقدیم می کنم به همه مجنون های ایرانی.

http://youtu.be/mns9VeRguys

Bob Dylan,  Duquesne Whistle from the album Tempest

More from مهرانگیز پاشا

ترانه ای از ایران جوان و عزیز

یک جمع دوست داشتنی از ایرانیان، ترانه ای از آکادمی گوگوش را...
بیشتر بخوان