باب دیلون و مجنون ایرانی

ترانه« سوتِ دوکین» که برای شما ازبین آثار باب دیلون انتخاب کردم حال و هوای عاشقانه های نوع ایرانی دارد. در ویدئو این آهنگ یک پسرجوان امریکایی، عین مجنون ایرانی چشم به راه معشوق است و وقتی او را می بیند خواندن باب دیلون آغاز می شود و بقیه داستان، روایت ساده و آشنایی است از ماجرای «خار مغیلان» برای مجنونی که زجر می بیند و بلاهای فراوانی به سرش می آید. این ترانه را تقدیم می کنم به همه مجنون های ایرانی.

http://youtu.be/mns9VeRguys

Bob Dylan,  Duquesne Whistle from the album Tempest

More from مهرانگیز پاشا
حقایق ساده سیاره زمین
تعداد تصادفات در کشورهای غربی برای هر صد هزار ماشینی که در...
Read More