هفت پشیمانی آدم‌های میانسال

۱-  ترس و نگرانی بیش از حد

در میانسالی، معمولا اکثر آدمها لیست طولانی از تصمیم های اشتباه دارند که عامل اصلی آن، نداشتن جسارت لازم بود. ترس از شکست و نگرانی بیش از حد منجر به عملی نساختن بسیاری از فرصت ها می شود.

۲-  طی شدن زندگی بدون ماجراجویی کافی

تکیه کردن به وضع ثابت و به نظر مطمئنی که داشته ایم نیز با خود پشیمانی های زیادی می آورد. بشر طبیعتا می خواهد در وضعیتی که به نظر آرامش اولیه و نسبی دارد به سر ببرد. این میل غریزی بعدها گریبان افراد را می گیرد چون از دوران میانسالی می فهمند، زندگی به نظر مطمئن اولیه، جلوی رشدشان را گرفته است و دیگر تحمل تغییرات بزرگ را ندارند.

۳- در جا زدن در وضعیتی که نامناسب بود

ماندن در شغلی که خیلی از ما می دانستیم عملا اینده ایی ندارد از پشیمانی های بسیار ناگوار است. ماندن در یک رابطه دوستی یا زناشویی مسموم جزو پشیمانی های بزرگ دوران میانسالی به بعد خواهد شد.

۴-  استفاده نادرست از پول

تقریبا همه آدمها در دوره میانسالی از اینکه نتوانستند مدیریت هوشمند با پول و درآمدهای خود داشته باشند احساس پشیمانی می کنند. خیلی از افراد اصلا برداشت درستی از نقش پول و پس انداز و تصمیمهای اقتصادی ندارند. سرمایه گذاری برای ادامه تحصیل یا شروع یک کار خصوصی، نخریدن خانه و زمین یا حتی ریسک های جاه طلبانه و پر از طمع، متاسفانه خیلی ها را با دست خالی وارد زندگی میانسالی و بعد از آن کرده است.

۵- از دست دادن فرصتها  

بعضی پشیمانی ها به نظر می رسد از قدرت ما خارج است نظیر مجرد ماندن به خاطر نیافتن یک شریک زندگی یا نپذیرفته شدن پیشنهاد عشق و ازدواج از افسوس های شایع در دوران میانسالی است.

۶- رفتار احمقانه و نیت های بد

 همه آدمها همیشه فکر می کنند هر رفتار و تصمیم شان، بهترین واکنش شان بوده است ولی از میانسالگی به بعد پی می برند که ولخرجی بیش از حد، وابستگی به سیگار و مشروب و تخریب جسم و روح خود، اعمال احمقانه ایی بود که مرتکب شدیم. مهمتر از آن اذیت و شکستن دل دیگران است. وقتی جوانتریم بی تجربه تریم. ا نمی فهمیم که اگر اشتباه کردیم باید معذرت بخواهیم تا قدم های اولیه برای  تکرار مجدد رفتار نادرست ما کمتر شود.

۷-دیر شدن فرصت آشتی

پشیمانی  از اینکه چرا قبل از مرگ یکی از عزیزان مان، مشکل و ناراحتی که وجود داشته است را حل نکرده ایم. از واکنشی که نسبت به پدرمان قبل از فوت وی داشتیم تا ندیدن آثار ناراحتی بیش از حد یک دوست  که خودکشی کرد. احساس ناتوانی از نداشتن فرصت ترمیم یک رفتار، حس ناراحت کننده و شایعی است که شاید برای همیشه با ما می ماند.

پشیمانی و درک کوتاهی و غفلت های ما از میانسالی به بعد به سراغ ما می آیند ولی هنوز دیر نیست که زندگی کمابیش دلخواه مان را ایجاد کنیم چون به درستی می دانیم که هم فرصت جبران مان کوتاهتر است هم واقعا نمی توانیم با اشتباهات و نارسایی های رفتاری که داشتیم زندگی بعد از میانسالی را تحمل کنیم.

The Top 8 Regrets of Middle Age

https://medium.com/on-the-couch/the-top-8-regrets-of-middle-age-9b68abfdc2aa

 

image source