عکس روز – استخر ماسک

More from مرد روز

انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است

دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان...
بیشتر بخوان