هفت کاریکاتور هفته

این روزها نظر و سلیقه در باره هر مسئله ایی آنقدرمتنوع و متفاوت شده است که مطرح کردن یک استدلال که به دل همه بنشیند تقریبا غیرممکن شده است. این وضعیت ولی برای کاریکاتوریست ها یک نعمت است چون کارهای آنها همیشه توام با تعبیرهای مختلف می تواند باشد.

منبع آثار

https://www.bestcartoons.net/

More from مرد روز

نقاشی های دلشاد کننده از پدر و دختر

نقاش اوکرائینی Snezhana Soosh مادر یک پسر 9 ساله است ولی همیشه حسرت...
بیشتر بخوان