سوالاتی که باید از مجردها بپرسید


دنیا دارد تغییر می کند. مدام بر تعداد افرادی که ترجیح می دهند مجرد زندگی کنند بیشتر می شود ولی سوالاتی که در ذهن اغلب ما در باره مجردها وجود دارد تغییر نکرده است.

هنوز سوالات ما مستقیم یا زیرکانه به کمبودها و مشکلات مجرد بودن ربط دارد. سوالات ما طوری تنظیم می شود انگار که مجرد بودن یک وضعیت اجباری است. برای همین با سوالات مان سعی می کنیم تشویق شان کنیم دست از زندگی مجردی بکشند.

اما اگر کنجکاوی واقعی داریم بهتر است بین خودشان و مجرد بودن شان دیوار نکشیم. به عبارتی دقیقتر اول بپذیریم که مجرد بودن برای خیلی ها یک انتخاب است.

مجردها آدمهای استثنایی نیستند که مثلا تحمل شان بیشتر است یا احساسات و عواطف شان کمتر از ما است. افرادی که زندگی مجردی را انتخاب می کنند افراد تنهایی نیستند. آنها حس مسولیت کمتری نسبت به بقیه افراد اجتماع ندارند.

اجازه دهید سوالاتی را مطرح کنیم که واقعا به درک بهتری از آنها و استایل زندگی و حتی شخصیت شان برسیم.


شما مجردها به نظر می آید وقت بیشتری برای خودتان در روز دارید؟ این ساعتهای آزاد را چگونه پر می کنید؟ آیا حوصله تان سر نمی رود؟

آیا فکر می کنید تنهایی و تمرکز و توجه به خودتان به شما فرصت رشد مداوم یا فرصت دستیابی به آرزوهای تان را داده است؟

آیا فکر می کنید به خاطر تجربه تنها زندگی کردن از خصوصیاتی برخوردار می شوید که زندگی با شما آسانتر و دلپذیرتر خواهد شد؟

آیا گاهی فکر می کنید زندگی مجردی دیگر بس است و بهتر است تشکیل خانواده بدهم؟

آیا از ما که زندگی مجردی را مناسب نمی بینیم ناراحتید؟ یا فکر می کنید هر انسان نیازها و ضرورت هایش فرق می کند.

آیا زندگی مجردی واقعا بی دردسر تر است یا شما هم مشکلات خاص خودتان را دارید؟

https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-single/202203/get-know-single-person-ask-these-questions

Image source
https://torontolife.com/

More from مرد روز
نام خدای این یهودیان هاشم است
از حدود ۲۵۰ سال پیش بخشی از یهودیان بسیار مومن و مراعات...
Read More