ترانه ای که به دنیای سپهری نزدیک شد

گرو موسیقی دایره

سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی نیازی که سرشار از درنگ و تنهایی بود. شاید برای همین، ساختن ترانه ای از اشعارش، راحت نیست. ولی انگار گروه موسیقی «دایره»  توانست به دنیای سپهری نزدیک شود.

گروه موسیقی دایره در فیسبوک

More from مرد روز

اصلاح مردانه در طی 110 سال

مردان غربی از اوائل قرن بیستم تاکنون به دلایل مهم اجتماعی، شیوه...
بیشتر بخوان
 • آزاد

  بیچازه سپهری! نمیدانستم اینقدر قر و قاطی بوده

 • اشرف

  خرامان خرامان راه رفتنش و لبخندی که تو صورتش داره به سپهری و جنس حرفهاش می خورد

 • مهدی

  چه درونم تنهاست

 • قبل از این آقای اصفهانی به زیبایی به دنیای سپهری نزدیک شده بود،
  شب سردیست و من افسرده
  راه دوریست و پایی خسته..
  می کنم تنها از جاده عبور..
  دور گشتند ز من آدمها..
  سایه ای از پسِ دیوار گذشت…
  غمی افزود مرا بر غمها..