مهریه بگیرم یا حق طلاق

اگر عزیزی یافتید که از بودن در کنارش به وجد می آیید و به این درک رسیده اید که با وی دوست و رفیق و هم سر هستید پس مرام های دوستانه برای پیوند زناشویی برای همدیگر تهیه کنید. این اتفاق شدنی است و در بسیاری از شهرهای جهان دارد به وقوع می پیوندد.

البته نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در هر جامعه ایی به هر حال جدایی و طلاق گریبان بسیاری را می گیرد. سنت و عرف می گوید زن ضربه بیشتری از طلاق خواهد خورد چون طبق تعریف سنتی زن مستقل نیست و خانه دار است و بعد از جدایی  بخصوص اگر فرزندی هم در کار باشد شیرازه زندگی اش به هم می خورد.

اما بخش قابل توجهی از زوج های نسل جدید که تحصیلکرده اند و شغل و تخصصی دارند اصلا ضرورت ندارد به قوانین زناشویی سنتی تکیه کنند. آنها می توانند خودشان براساس الگوهای معاصرتر، چند شرط را به طور رسمی و حتی شده از طریق یک وکیل، به صورت سند در بیاورند و پشتیبان اتفاقات ناخواسته زندگی شان قرار دهند.

زندگی برای زوج های جدید با وجود همه تغییرات سریع، در همه جای دنیا سخت است. هر کشور سدها و مشکلات مخصوص خودش را تحمیل می کند. گرانی و ناامنی اقتصادی در ایران اتفاقی است سرسام آور و به راحتی قادر به شکست دادن هر ازدواج یا زندگی مشترک می تواند باشد.

زندگی، عاشق شدن، جذابیت سکس و قابل دسترس بودن آن برای دو نفری که از هم خوش شان می آید. دو نفری که با هم راحت هستند و آزوهای مشترک دارند می تواند  به سادگی تمام شروع شود و ادامه یابد.

برای همین هر هزینه غیرضروری نظیر مراسم تجملی عروسی می تواند خیلی آگاهانه حذف شود یا به حداقل ممکن تغییر یابد. خود این هزینه بسیاری از مردان و زنان جوان را از پذیرش مسولیت زندگی مشترک فراری می دهد. چون واقعا از عهده آن بر نمی آیند.

زندگی هر زوج حتما با بقیه متفاوت خواهد بود. درخواست از بخشی از نسل جدید برای دور زدن سنت و عرف و توقعات جامعه، یکی از تدبیرها است که از عهده بخشی از زوجهای جوان  بر می آید.

شاید بعضی از رفتار و تصمیم های جدید درست از آب در نیاید. ولی خود این تجربیات  ناکامل بهتر از قوانین زناشویی است که فقط بدبینی و تشنج و بی اعتمادی را دامن خواهد زد.

نسل جدید زوج هایی که می خواهند با هم زندگی کنند اگر مستقل و با انتخاب خودشان، همدیگر را برای زندگی مشترک مناسب یافتند می توانند خیلی ساده و با قراردادهایی که خودشان تنظیم می کنند عروسی کنند. خیلی ساده عقدشان را ثبت کنند.

Written By
More from Marzieh.H
زنان آهن پرست و مردان اندام پرست
  بعضی زنان ایرانی مدعی هستند مردان اندام پرست شده اند و چشم...
Read More