مردان و زنان بدبین به جنس مخالف

couple

مردان و زنان این گروه خاص، همیشه به جنس مخالف بدبین هستند، ولی البته مدام به آنها فکر می کنند و دوست دارند با آنها باشند. از آن جالبتر، سلیقه شان در انتخاب است. با وجود بی اعتمادی شان به جنس مخالف، تقریبا اغلب شان، جذب افرادی از جنس مخالف می شوند که مثل خودشان بدبین و منفی هستند.

این نوع افراد بدبین، به نظر افراد معقولی می آیند و در زندگی هم موفقیت هایی با سخت کوشی کسب می کنند ولی کوچکترین احترامی برای نحوه زندگی خودشان قايل نیستند. خانه شان را کمتر کسی دیده یا به آن دعوت شده است.

همه فکر و ذکر و امیدشان این است که صاحب یک مغازه یا شرکت یا یک تخصصی باشند که آن هم برای جلب توجه یا فخرفروشی وضعیت اقتصادی شان به جنس مخالف است. موفقیت اقتصادی و تحصیلی، تنها کارنامه ایی است که می توانند به دیگران عرضه کنند.

در حین آرامش و ادبی که در جمع از آنها سر می زند آدم های تلخ، پرخاشجو و تنهایی هستند. همیشه فکر می کنند مظلوم واقع شده اند و هیچکس آنها را درک نمی کند. ولی خودشان اگر فرصتی بیابند به افراد ضعیف تر از خودشان، رحم نمی کنند.

این زنان و مردان با وجود بدبینی شان به جنس مخالف، به رابطه های سریع و حساب نشده تن می دهند. نتیجه اش این می شود که مرتکب ازدواج های ناموفق می شوند که بر بدبینی شان می افزاید.

گاهی و بسیار به ندرت، این نوع زنان و مردان شانس نصیب شان می شود و انسان هایی وارد زندگی شان می شوند که با مدیریت و مدارا، نیازهای انسانی این افراد عاطفه ندیده را برآورده می کنند و از آنها همسران و والدین نسبتا خوبی می سازند.

Image Source
http://thoughtcatalog.com/charlotte-green/2013/01/dear-happy-couples-i-hate-you/

Written By
More from Marzieh.H
مجردهایی که نباید تنها باشند ولی
حتما خیلی از ما  متوجه افرادی  شدیم که به نظر نمی آمد...
Read More