استراتژی ساده برای تصمیمات سخت

آیا تا به حال برای تان پیش آمده است که بین  دو انتخاب چنان گیر کنید که ناگزیر شوید دست به هیچ کاری نزنید؟  ایا کاری که دوست ندارم را ترک کنم یا تحمل کنم و بمانم؟ ایا خانه بخرم یا شرکت کوچکی که همیشه آرزو داشتم را راه بیاندازم؟ ایا با دختری که خیلی دوست داشتنی است ازدواج کنم برای ادامه تحصیل به خارج بروم؟

تحقیقاتی که اقتصاد دان دانشگاه شیکاگو استیون لویت منتشر کرده است حکایت از این دارد که وقتی در زندگی به موقعیتی رسیدید که نمی توانید بین دو انتخاب مهم، تصمیمی بگیرید بهتر است به  شیر و خط پناه ببرید.

دکتر لویت فکر می کند که درجا زدن و ترس از تغییر، یک تدبیر غریزی است چون بشر معمولا از وضعیتی که دارد مطمئن تر است تا اینکه وضعیتش تغییر یابد. ندارد. او در تحقیقاتش نشان داده است که تقبل ریسک می تواند به نفع آدمها است و نتیجه مثبت در ظرف ۶ ماه خودش را نشان خواهد داد.

از نظر این اقتصاد دان امریکایی، یک استراتژی ساده وجود دارد که می تواند به افرادی که قادر به تصمیم گیری در مورد بعضی ازمسیرهای مهم زندگی نیستند کمک کند.

بیشتر از ۲۰ هزار نفر در یک بررسی تحقیقی دکتر لویت از طریق اینترنت شرکت کردند تا پاسخگوی این سوال باشند اگر در وضعیتی مردد و بن بست قرار گرفتند و نتوانستند به یک جواب قطعی برسند آیا به شیر و خط انداختن، تکیه خواهند کرد؟

در بررسی فوق یک شیر و خط دیجیتالی هم نصب شد تا افرادی که قادر به انتخاب بین دو تصمیم نیستند با زدن دکمه، از تکنیک انتخاب شانسی، استفاده کنند. آمار این بررسی نشان داد افرادی که خود را از طریق شانس شیر و خط، ملزم به تغییر کرده اند از تصمیمی که  گرفته اند راضی هستند.

دکتر لویت البته توصیه نمی کند هر کار  زندگی را با شیر و خط، پیش ببریم ولی وقتی تردید و دودلی بیش از حد داشتید از شیرو خط استفاده کنید تا پشیمانی ناشی از تصمیم اشتباه را هم ازخودتان دور کرده باشید. چون مقصر کاری که از شما سر زده سکه خواهد بود نه شما…

 

Freakonomics’ study offers simple strategy for making tough decisions
https://bigthink.com/personal-growth/decision-making-process

More from ماهان طباطبایی

زندان های امریکا و زندگی جنسی مردان

[caption id="attachment_40354" align="aligncenter" width="364"] Daniel Genis[/caption] در سال ۲۰۰۳، جوان خوشفکر و...
بیشتر بخوان