تاثیر کرونا بر بدن یک ورزشکار امریکایی

مایک شولتز پرستار ۴۳ ساله امریکایی، هفته ایی شش روز ورزش می کرد. تصویر او قبل از کرونا و بعد از ۸ هفته ابتلا به کرونا، نشان می دهد بدنش چه صدمه شدیدی دیده است.

می گوید چنان ضعیف شده بود که قدرت نگه داشتن تلفن برایش سخت بود. مایک شولتز ۸۶ کیلویی که ۲۳ کیلو لاغر شده است تصاویر خودش را در اینستاگرام گذاشت تا هشداری باشد برای آنهایی که فکر می کنند کرونا خطرناک نیست.

Mike Schultz

More from مرد روز
روشهای بهتر برای قدم زدن
۳- قدم زدن در هوایی که رطوبت در آن می شکند یا...
Read More