هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar
فستیوال فیلم تورونتو در یک نگاه – ۲۰۲۲
فستیوال فیلم تورونتو برگزیده بهترین فیلم های سال گذشته سیاره ما را...
Read More