هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

شکوفه‌های تورونتو

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به...
بیشتر بخوان