هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar
تمدن غرب بد نیست
دانش عمومی بشر می گوید تمدن در سیاره ما از حدود ده...
Read More