هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

چگونه سریال‌های تلویزیونی ترکیه جهانی شدند

ترکیه بعد از امریکا بزرگترین پخش کننده سریال های تلویزیونی در سیاره...
بیشتر بخوان