هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

فستیوال فیلم تورنتو – ماجرای بی خانمانی خانواده ایرلندی

در غرب یک جمله معروف و ساده وجود دارد مبنی بر اینکه...
بیشتر بخوان