هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

فیلم تخیلی – علمی Annihilation

بعد از اصابت یک شهاب آسمانی در مزارع اطراف یک فانوس دریایی، محوطه...
بیشتر بخوان