من نه خودخواهم و نه مغرور، فقط از بقیه بهترم

بعضی آدمها مغرورند. بعضی ها خودخواه و تعدادی از افراد هم این احساس را دارند که به دلایلی سهم آنها باید بیشتر از بقیه باشد. همه چیز فقط برای آنها ساخته شده است. چرا آسانسور پر از آدم است؟ چرا اینقدر ماشین توی خیابانها و در مسیر من هستند؟  چرا همه توریست شده اند و هر جای قشنگ پر شده است از آدمهایی که نباید باشند.

این نوع آدمها یک احساس خودبرتری دارند که انها را محق می سازد موقعیت های خوب، فرصت ها و حتی روابط  با انسان های جذاب و شیک فقط برای آنها در نظر گرفته شده است. شاید خیلی از ما گاه و بیگاه این احساس را داریم که داشتن شغل فلانی حق من است یا این مرد یا آن زن اصلا چطور به خودشان اجازه دادند شریک زندگی جذاب و جالبی داشته باشند.

می گویند این توقع و احساس خاص بودن، ریشه در خودپسندی زیاد در آدمها دارد ولی  مقداری از این توهم  که آنها را وا می دارد همه چیزهای خوب را  به عنوان یک حق  طبیعی و حتمی، متعلق به خودشان بدانند از این ناشی می شود که  عملا ذهن متعادل و خردمندی ندارند.

افرادی که فکر می کنند از دیگران برتر هستند شاید از هوش و اطلاعات و حافظه خوبی هم برخوردار باشند ولی شعور و تشخیص کافی برای به کارگیری قابلیت هایی خود را ندارند. آنها می فهمند که فرق دارند ولی آن را در راهی متفاوت و خلاق استفاده نمی کنند. احساس متفاوت بودن شان در تاکیدشان برای حق بیشتر داشتن، درجا می زند.

افرادی که فکر می کنند از بقیه سر ترند عملا انسان های موفق و یا ثروتمند یا دانشمندی نمی شوند چون فقط این حس را دارند که از دیگران فرق می کنند بدون اینکه تلاش و از خودگذشتگی یا ریسکی به خرج داده باشند.

ظاهرا این افراد باید قدرتمند و متکبر و مسلطی باشند ولی به شدت شکننده می شوند وقتی افرادی را می بینند که موقعیت بهتر از آنها دارند. هر آدم دیگر با هوش بیشتر،  پول بیشتر، همسر جذابتر یا قد بلندتر یا هر وسیله و نشانه، خودبرتربینی شان را خدشه دار می کند.

متاسفانه بیماری حادی ندارند که به تشخیص مشکل شان برسند. از طرف دیگر اصلا تحمل انتقاد یا تصحیح هم ندارند. در بهترین حالت مدام مشغول  کلنجار رفتن با واقعیت روزمره بیرونی هستند و به همین دلیل مدام پرخاشجو و خشمگین هستند.

در بدترین حالت آنها در یک بزرخ همیشگی از تحقیر دیگران و یا تحسین رنج آور عده ایی دیگر هستند. این افراد هرگز روی اآرامش را نمی بینند چون قدرت تغییر و تشخیص وضعیت غیرمنطقی خود را ندارند. آنها به مرور تلخ تر، شکننده تر و پرخاشجو تر می شوند.

What Makes Some People Feel Entitled to Special Treatment?

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/the-couch/201310/what-makes-some-people-feel-entitled-special-treatment

Signs of a Sense of Entitlement You May Not Know You Have

 

More from ماهان طباطبایی

نظر ارسطو و بقراط در باره رابطه ریش و اسپرم

شکی نیست که یونان باستان یکی از موثرترین دوره های رشد فکری بشر...
بیشتر بخوان