کاریکاتورهای کرونا

به نظر می رسد کاریکاتوریست های دنیا هم دچار شوک شده اند و هنوز آنها و مردم سیاره ما نمی دانند این ویروس چه تاثیری برجا خواهد گذاشت.

More from مرد روز

پادشاه سمبلیک ژاپن بازنشسته می‌شود

امپراطور ژاپن Akihito بعد از ۳۰ سال سلطنت، بهار امسال، از سلطنت...
بیشتر بخوان