کاریکاتورهای کرونا

به نظر می رسد کاریکاتوریست های دنیا هم دچار شوک شده اند و هنوز آنها و مردم سیاره ما نمی دانند این ویروس چه تاثیری برجا خواهد گذاشت.

More from مرد روز

یاسمین حمدان و مرثیه ای برای عشق

 یاسمین حمدان وقتی که مرثیه وار می خواند: « دیگر دلش مثل قبل...
بیشتر بخوان