ایرانی‌هایی که اصرار دارند ایرانی‌ها بد هستند

مدتها است چه در داخل کشور و یا خارج یک اتفاق سراسری مد شده است و آن تحقیر مداوم رفتار و مرام ایرانی بودن است.

متاسفانه انگار همه با لذتی عجیب، مشغول توهین یک شخصیت عمومی و آشنا به نام «ایرانی ها» هستند. شخصیتی که شدیدا دروغگو است یا با القابی نظیر ایرانی آریایی، ایرانی دلال صفت، ایرانی لس انجلسی، ایرانی تازه به دوران رسیده و … از آنها نام می بریم.

اصطلاح «ایرانیه دیگه » مثل کیسه بوکسی است که با ضربه زدن به آن، مشغول تخلیه استرس ناشی از بدبختی ها و در به دری های مان هستیم.

شاید نیت خیلی ها این باشد که مشغول انتقاد از وضعیت اخلاقی و رفتاری ایرانی ها هستند تا فرهنگ شهرنشینی سریعتر جا بیفتد.

با تحقیر مداوم ایرانی ها و تکرار این ادعا که چنین هستند و چنان، نمی شود به مردم جامعه یاد داد که درست و نجیب و شهروند خوبی باشند ولی تمسخر، انتقاد نیست.

شکی نیست که چند نسل گذشته شهروندان ایران ملتهب هستند و آسیب دیده … وقتی یک کشور تبدیل به یک بازار سیاه دلالی و رانت و انحصار یک حزب و ایده و رهبر شود. وقتی امنیت اقتصادی نیست. خطر همیشگی جنگ هست و امیدی به تلاش درازمدت و با ثبات نیست. وقتی ارزش پول کشور هزار برابر سقوط می کند معلوم است مردم هم دلال و فرصت طلب می شوند. ریاکاری و دغل تبدیل به خصلتی برای بقا می شود.

اما تحقیر این مردم، به اندازه یک تلنگر هم تاثیر ایجاد نمی کند چون وقتی افراد مشغول خودتحقیری هستند اکثریت شان فکر می کنند ربطی به خودشان ندارد.

این بی حرمتی ها چیزی جز کاهش اعتماد به نفس و بی ارزش کردن هویت ایرانی نخواهد بود. این روش، مشکل و آسیب را مزمن می کند. داریم باخودتحقیری به مردم ایران می گوید هر چه وضع تان بد است به خاطر شخصیت و رفتار و سطح شعور شما است.

به جای تحقیر، رفتار و مرام سالم را نشان دهیم. راه های ساده انسان خوب بودن را ترغیب و تشویق کنیم … به جای تنبیه هویت جمعی، به تشویق آن فکر کنیم.

More from ونداد زمانی

سه اشتباه بزرگ که همه انسانها مرتکب می‌شوند

مغز بشر در حین ایجاد خطاها، تحول یافته است چون تصمیم شتابزده،...
بیشتر بخوان