بیشعوری عامل گسترش کرونا نیست

در هیچ کجای سیاره ما، یک شعور ثابت در بین جامعه وجود ندارد.

حکومت ها که کارمندان موقت و متخصص امور بهروزی و سلامت جوامع هستند باید برای روزهایی که نمی شود به تفاوت شعورافراد یک جامعه تکیه کرد قوانین سراسری وضع کنند.

مدیریت سیاسی باید با قدرت تمام، سیاست های بهداشتی که در همه موسسات علمی جهان تایید شده است را اجرا کنند. وگرنه همه آدمها با درجات مختلف شعور، آسیب می بینند.

آتش نشانها وقتی به ساختمان دچار حریق نزدیک می شوند توقع ندارند آدم های هراسان و تعلیم ندیده درون خانه از خود شعور شهروندی بروز دهند. آنها بر اساس پروتکل تجربه شده عمل می کنند.

مدیران سیاسی ایران با وجود اینکه پذیرفتند مردم باید در خانه بمانند ولی فقط مدام از آنها تقاضا می کنند که سفر نروند و در خانه بمانند. سپردن اجرای قانون در موقعیت های استثنایی به مردم مثل سپردن حق انتقام به خانواده های قربانیان است. این تفکر و شیوه ارجاع مسولیت به خود مردم، درست نیست.

شهروندان همه سیاره ما قوانینی که به نفع اجتماع است را حتی اگر نخواهند به هر حال می پذیرند. دیگر هیچکس در اغلب دنیا در سالن های عمومی سیگار نمی کشد چون نباید بکشد.

بلندنظر باشید. به پاسخ های عمومی و احساسی که مشغول تحقیر رفتار مردم عادی در هر سطح از شعور و آگاهی هستند، روی خوش نشان ندهید.

کرونا یک بلای ملی است و نباید منتظر توقع رفتار با شعور یک ملت بود. چون همه ملت ها ترکیب هزاران سطح و لایه شعوری هستند. چون طبیعتا اکثر افراد در موقعیت خطر و بحران، رفتار واکنشی و غریزی شان بیشتر می شود.

تک تک ما شهروندان می توانیم در حد خودمان، اطلاعات درست در باره پیشگیری از ابتلا به کرونا را تبلیغ کنیم. ما می توانیم با تمام وجود از آنهایی که رعایت نمی کنند درخواست کنیم، تقاضا کنیم، تذکر دهیم، انتقاد کنیم و هر روز همه این کارها را بارها و بارها تکرار کنیم ولی مردم را تحقیر نکنیم.

تجربه قرنطینه کامل و جلوگیری از انتقال و تکثیر کرونا در جلوی چشم جهان دارد نتایجش را نشان می دهد. ۱۰۰ میلیون چینی قرنطینه شده همگی از یک سطح شعور برخوردار نبودند ولی با مدیریت درست مسولان، بهترین واکنش عمومی را بروز دادند.

متاسفانه ایران عزیز ما توسط یک مدیریت بی کفایت ملوک الطوایفی اداره می شود و عملا با دروغ و تاکیدهای غیرعلمی، نتوانست جلوی گسترش ویروس را بگیرد.

هر کاری از عهده تک تک ما بر می آید انجام دهیم جز تحقیر همدیگر… با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت بی شعوری مردم، مدیر نابخرد این ویرانی را تبرئه نکنیم.

از هر وسیله ایی استفاده کنیم که ضمن تبلیغ رفتار سالم، از مدیریت متوهم کشور بخواهیم قرنطینه سراسری اعلام کند.

 

More from ونداد زمانی
اروپا چطور ثروتمند شد
طبیعی است وقتی صحبت از ثروت اروپا می شود بلافاصله سود بیکران...
Read More