مردی با مقوای گرد بزرگ، فاصله‌اش از جمع را به خاطر کرونا رعایت می‌کند

این مرد ایتالیایی ساکن رم خیلی واضح و اشکار سعی کرد فاصله لازم برای مبتلا نشدن به کرونا را به مردم شهرش بادآوری کند. او در این ویدئو که یک نفر در درون بازار از وی گرفته است می گوید این مقوای گرد را برای جلوگیری از کرونا درست کردم.

More from مرد روز

مهاجرین قدیمی امریکا چه شکلی بودند

جزیره  الیس از روز اول سال ۱۸۹۲ میلادی شروع به پذیرش مهاجر...
بیشتر بخوان