تصویر مردی که همه خواب می بینند

admin-ajax

 

از سال 2006 وقتی که بیمار یک روانپزشک معروف نیویورکی، طرح صورت مردی که در حواب می بیند را کشیده است تاکنون هزاران نفر در سراسر جهان ادعا کرده اند که مردی به این شکل را در خواب خود دیده اند. به همین مناسبت تئوری های مختلفی برای این پدیده ارائه شده است.

بر طبق نظریه یونگ، این تصویر « آرکاتیپ» یک مرد است که در ضمیر  ناخودآگاه عمومی بشر وجود دارد

بر اساس نگاه مذهبی، این تصویری است از خدا که در ذات  بشر وجود دارد

بر اساس یک نظر روانشناسی کمابیش غیر علمی، این تصویر واقعی مردی است که قدرت تردد در رویاهای مردم را دارد

یک نظریه نیز بر اساس فرهنگ « دائی جان ناپلئون»  وجود دارد که می گوید کمپانی های بزرگ اقتصادی در حال پخش و جایگزین کردن این تصویر در ذهن زنان هستند ( که البته مجله ما را هم ناخواسته به خدمت خود گرفته اند).

از دید ما، اینگونه مطالب و اخبار، بیشتر در مجموعه اسطوره های مدرن می گنجند. اتفاقات و پدیده هایی که نوعی از افسانه های شهری را در بر می گیرند. منبعی که برای درج گزارش استفاده شد یک مجله خوش ذوق و البته بازیگوش است که منعکس کننده ماجراهای است که در محدوده رسانه های رسمی! نمی گنجند.

 مجله io9