عکاسی از ایده‌ها

عکاسِی مفهومی می‌خواهد یک معنا را به تصویر بکشد و زمان را بین گذشته، حال و فردا معلق نگه دارد. این نوع عکاسی تلاش می کند شک و تردید را در وجودتان زنده کند.

عکاس این سبک می‌خواهد بیننده با دیدن عکسها یک اتفاق خاص را تجربه کند. یک نوع حس غریب که قابل توصیف نیست. نوعی بهتِ زیبا که باعث شود فکر کنیم خیلی چیزها را هنوز نمیدانیم.


برای اینکه پی ببرید ساختن این نوع عکسهای مفهومی چقدر می تواند سخت و خلاقانه باشد ویدئوی ساختن عکس بالا را برای تان انتخاب کرده ایم.

Conceptual Images sources
https://www.thephotoargus.com/40-outstanding-examples-of-conceptual-photography/
https://35photo.pro/genre_397/
https://petercoolsen.blog/2015/03/02/the-rise-of-conceptual-photography/
https://1x.com/magazine/permalink/9115
https://fstoppers.com/bts/conceptual-photography-master-reveals-how-its-done-behind-scenes-178018

More from مرد روز
قدم های موفق در تهیه واکسن سرطان
نزدیک به ۹ میلیون انسان هر ساله از سرطان می میرند و...
Read More