ملاها از مریخ نیامده بودند

انقلاب ۵۷ یک پدیده ساختگی یا متناقض با محیط زندگی ایران نبود. ملاها و تشکیلات شان در هزاران مسجد کشور، آماده ترین تصاحب کننده اعتراض سراسری مردم ایران بودند. آنها از مریخ نیامده بودند.

ایران در دوره پهلوی، داشت مسیر تحول از جامعه و اقتصاد روستایی به شهری را به شیوه خودش طی می کرد ولی آمدن جمهوری اسلامی هم طبیعی و متاثر از بدنه واقعی جامعه ما بود.

سناریوهای اجتماعی دیگر نظیر ادامه حکومت پهلوی و تحول سیاسی که از چند سال قبل از انقلاب ۵۷ شروع کرده بود نیز می توانست طبیعی و ممکن باشد ولی به دلایل بسیار، ادامه نیافت.

هزینه ها و رنج بیکرانی که تجربه منحوس حکومت اسلامی برای ایران وارد ساخت نمی تواند محکی برای کل تحولات باشد. گسترش وسیع سکولاریسم در ایران واکنشی واقعی در برابر حکومت مذهبی فاسد شده و ریاکار است.

اخلاق و مرامی که مدیریت مذهبی در طی ۴۰ سال به نمایش گذاشت و پیامدهای مخوفش، انسان ایرانی را واداشت که از تفکر جادویی متعلق به دوره های قدیمی تر زندگی، نظیر مشیت الهی و پذیرش سرنوشت فردی به عنوان امری از قبل تعیین شده، دور سازد.

حکومت مذهبی به دست خودش اخلاق و سنت و مرام های قدیمی را نیز در هم ریخت با وجود آنکه نگهبانش بود.

یادمان نرود که در حال حاضر اکثریت مردم ایران به شکل های مختلف به عجز و درماندگی حکومت مذهبی و الگوهایش پی بردند. ایران دارد با شتابی فرخنده، رنسانس خودش را هم تجربه می کند و هم می سازد و این یکی از مهم ترین پیامدهای حکومت مذهبی است.

ملاها شاید باید می آمدند و وعده حکومت اسلامی شان را بعد از ۱۴۰۰ سال به اجرا در می آوردند. ملاها از مریخ نیامده بودند ولی با نشان دادن همه ناهنجاری ها و تناقضات شان، معلوم شد که مال روزگار کنونی بشر نیستند.

More from ونداد زمانی
2014 گرمترین سال جهان شناخته شده است
بسیاری از مراکز علمی رسما اعلام کرده اند که سال 2014 لقب...
Read More