کشیشان و راهبان ربات دارند می‌آیند

یک معبد ۴۰۰ ساله ژاپن یک راهب جدید به جمع شان اضافه شده است. « مندار» یک آدم  ماشینی ۱ میلیون دلاری است که براساس الگوی راهبه یا ایزد بانویی به نام « کانن» ساخته شده است که الهه مرحمت و بخشش است.

این راهب ماشینی هم به درخواست مومنین دعا می خواند.، هم موعظه می کند و هم می تواند به سوالات افرادی که به معبد می آیند پاسخ دهد. سازنده این راهب رباتی می گوید او هرگز نخواهد مرد و مدام بر قابلیت هایش افزوده خواهد شد.

مذاهب ژاپنی خدا ندارد و ایمان به بودا به خاطر آموختن و سپری کردن راهی است که بودا برای رستگاری نشان می دهد. برای همین اشکالی نمی بینند از رباتی که شبیه الهه رحمت و بخشش است موعظه بشنوند. بویژه که یکی از ویژگی های الهه رحمت و بخشش، عوض شدن ریخت و قیافه و قرار گرفتن در کالبد های مختلف است.

ژاپن البته یک نمونه خیلی ساده تر از ربات دعاخوان هم دارد به نام « پپر» که یک آدم ماشینی خیلی ابتدایی است. مومنین در معابد می توانند با پرداخت وجه کم، یکی از چند دعا را از روی مانیتوری که ربات حمل می کند انتخاب و اجرا کنند.

به نظر می رسد در بین سه مذهب  دره نیل، یهودیان و مسلمانان دل خوشی نسبت به ربات خاخام یا آخوند ماشینی ندارند. دلیل اصلی اش این است که برای آنها هر نماد و رفتاری که به پرستش و توجه به غیر از خدا ایجاد شود شرک محسوب می شود.

اما مسیحیت برای داشتن کشیشی که ربات باشد زیاد سخت نمی گیرد. در قرن ۱۶ یک راهب مکانیکی ساخته شده بود که حرکات دعا و نیایش را تکرار می کرد. در حال حاضر نیز نمونه های محدودی از ربات هایی که برای مومنین دعا می خوانند وجود دارند.

هندوها نیز ابایی از وجود آدم ماشینی در معابد و مراسم مذهبی ندارند.  این بازوی ربات، مشغول اجرای یکی از معروفترین شعائر هندو است.

More from مرد روز
شعری از فرخی یزدی به مناسبت ویرانی ساختمان پلاسکو
ای دیده تو را بر آب دیدیم و گذشت ای خانه تو...
Read More