شیکپوش ترین مرد گولدن گلوب ۲۰۲۰

Billy Porter
More from مرد روز
سرباز بچهِ مردمه، غریبه، زدن نداره
بنده بارها گفته‌ام؛ وسط خلافهای طهرون بزرگ شده‌ام. یکی از قواعد داش‌مشدی...
Read More