ایشون میگه عاشق من شده

سلام. پسری هستم ۲۷ ساله، دانشجوی فوق لیسانس و خدمت هم نرفتم و قصد رفتن هم ندارم . با یک خانم ۳۰ ساله آشنا شدم که فرزند ۶ ساله دارد.

ایشون میگه عاشق من شده. من عاشقش نیستم ولی حس خوبی بهش دارم. میدونه من هیچی ندارم ولی خودش خونه دارد و می گوید یک عقد ساده داشته باشیم. می گوید پدرم به ما کمک خواهد کرد. نه مهریه می خواهد نه عروسی.

بر سر دوراهی هستم و نمی دونم ازدوداج کنم یا نه. تو رو خدا راهنمائیم کنید. چکار کنم؟

داوود عزیز

تصمیم مهمی است و تشخیص خودت، اصل است. از کلیشه ها نترس. سه سال بزرگتر بودنش یا مادر بودنش، به خودی خود نباید دلیل منفی باشد. اما صبور و هشیار و با دقت تمام، سعی کن او را بشناسی. با حدس و گمان قدم برندار.

تصمیم تو نباید بر اساس دلسوزی باشد چون به نظر نمی رسد از سر احتیاج به سمت تو آمده باشد.

تکلیف خدمت سربازی ات را روشن کن. اصلا درست نیست ازدواج کنی و بعد عازم خدمت شوی.

پول و امنیت اقتصادی، خیلی برای زندگی زناشویی مهم است بخصوص در ایران که ثباتی وجود ندارد و افراد بدون پشتوانه مادی، زندگی شان بسیار سخت می گذرد. متاسفانه زوج های زیادی هستند که به خاطر مشکلات اقتصادی از هم جدا می شوند یا عواطف شان نسبت به همدیگر در معرض صدمات شدید است.

شاید یکی از مناسب ترین راهها این است که مدتی به خودتان وقت دهید. سعی کنید همدیگر را بشناسید. با هم حرف بزنید. برنامه هایی که در سر می پروانی را برایش توضیح بده … دلایل طلاقش را هم بدانی خوب است.

با زندگی اش ولی بازی نکن برای همین تا هر مقدار که میسر است مطمئن قدم بردار…

image source

https://psiloveyou.xyz/

Written By
More from بهمن
آیا چنین دختری وجود دارد که شرایطم را بپذیرد؟
آیا چنین دختری وجود دارد که شرایطم را بپذیرد؟
Read More