عکاس اسپانیایی Manel García و زیبایی زن

خانم روانشناس امریکایی « برندی انگلر» معتقد است پورن مثبت هم وجود دارد. مردان به تصاویر زیبا و بی نقص زنانی که با لبخند و با تمنا به آنها چشم دوخته اند زل می زنند چون به دنبال یک زن ایده ال و کامل در زندگی هستند.

زنانی که بتوانند آرزوهای خود را در آن تجسم کنند. سینه مردان ستبر می شود وقتی می توانند تخیل کنند که زن لطیف، زیبا، در خیال شان، آنها را می پسندد.

image source
https://www.flickr.com/photos/manel_garcia/