هشت عکس هفته – تظاهرات شیلی

(AP Photo/Esteban Felix)

همه تظاهرات و اعتصاب سراسری شیلی با گران شدن بلیط اتوبوس و مترو شروع شد. دولت قیمت هر بلیط ۸۰۰ پزویی را فقط ۳۰ پزو بالا برد.

رئیس جمهور قیمت حمل و نقل عمومی را به قیمت قبلی برگرداند ولی تاثیری نداشت. بخشی از وزرای کابینه را تغییر داد ولی تظاهرات ادامه یافت. نه صحبت از وابستگی به بیگانگان است و نه صحبت از پرونده های امنیتی … تظاهرات خیابانی یکی از راه های ابراز مخالفت شهروندان جهان است.

. REUTERS/Pablo Sanhueza

شلیک نکنید

More from مرد روز
ملکول آب در ماه
ملکول آب در ماه
Read More