هشت عکس هفته – تظاهرات شیلی

(AP Photo/Esteban Felix)

همه تظاهرات و اعتصاب سراسری شیلی با گران شدن بلیط اتوبوس و مترو شروع شد. دولت قیمت هر بلیط ۸۰۰ پزویی را فقط ۳۰ پزو بالا برد.

رئیس جمهور قیمت حمل و نقل عمومی را به قیمت قبلی برگرداند ولی تاثیری نداشت. بخشی از وزرای کابینه را تغییر داد ولی تظاهرات ادامه یافت. نه صحبت از وابستگی به بیگانگان است و نه صحبت از پرونده های امنیتی … تظاهرات خیابانی یکی از راه های ابراز مخالفت شهروندان جهان است.

. REUTERS/Pablo Sanhueza

شلیک نکنید

More from مرد روز

میترا حجار با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو

میترا حجار در متروی تهران با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو...
بیشتر بخوان