استاد ما شرافت…حمایت حمایت

دانشجویان پلی تکنیک تهران یکبار دیگر امروز ۹ آبان با تجمع شان از استادان دانشگاه خواسته اند از دانشجویان حمایت کنند. آنها اعلام کرده اند که اگر دانشجویان تعلیق شوند دانشگاه را تحریم خواهند کرد.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad)

#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری
#توماج_صالحی

More from مرد روز
پنج عکاس و ستایش بدن زن
  BIOCITY GERO GRÖSCHEL. AGNESE CORNELIO
Read More