کاریکاتور روز – بنزین در ایران

بسیاری از ایرانیان از دوره خاتمی تا روحانی به جناح اصلاح طلب دولتی رای دادند با این امید که اوضاع ۵ درصد بهبود یابد و یا حداقل بدتر نشود ولی با وجود فرصتی که چندین بار برای اصلاح طلبی دولتی فراهم شد رفرم دولتی قادر به هیچ تغییری نتوانست بشود. برای همین تحریم انتخابات بعدی، شانس زیادی دارد که تصمیم اکثریت مردم ایران باشد.

تحریم انتخابات در دروه های قبلی اگر هم توسط فعالین اجتماعی و اپوزوسیون داخل و خارج فرصت جدی پیدا می کرد نمی توانست عمومیت بیابد چون هنوز اکثریت شهروندان ناراضی کشور، امیدوار بودند رفرم از بالا ممکن است موثر باشد.

زندگی با این حکومت خودسر و متوهم و شدیدا فاسد شده به مردم ایران نشان داد که دیگر نمی شود به اصلاح طلبی دولتی بسنده کنند.

با وجود همه آسیب های اخلاقی یک حکومت دلال بر مردم ایران آن هم در شرایط هر ساله بحرانی تر شده، واقعا ملت ایران از شعور سیاسی گسترده ایی برخوردار شده است. چهل سال با یک حکومت ریاکار ناکارآمد و انحصار طلب زیستن، مردم را یکی از آگاه ترین جوامع ساخته است.

انتخابات بزرگترین نقطه ضربه پذیر در این حکومت پوپولیست است و مردم ایران آن را به خوبی فهمیده اند و زمزمه تحریم انتخابات شانس زیادی دارد که سراسری شود.

.
کاریکاتور مهدی احمدیان، کاریکاتوریست روزنامه آرمان ملی/شنبه ۲۵ آبان ۹۸ اجازه انتشار نیافت.

@Mahdi__Ahmadian

More from ونداد زمانی
جانفشانی حیوانات نر در راه تولیدمثل
زیست شناس معروف Amotz Zahavi توضیح می دهد که چرا پرندگان ماده...
Read More