کاریکاتور روز – سلفی گرفتن در چهار دوره زندگی

More from مرد روز

چرا درصدی از بشر همجنسگرا است

آمار جهانی نشان می دهد که حدود سه درصد انسانها، همجنسگرا هستند. به همین دلیل...
بیشتر بخوان