مجسمه معروف زن و مردی که جای آلت تناسلی شان عوض شده است

اثر Marc Quinn
More from مرد روز

آدم های موفق، این کارها را نمی کنند

روانشناس و نویسنده کتاب « هیچوقت به گذشته برنگرد» دکتر Henry Cloud...
بیشتر بخوان