به ۵ دلیل، افراد از معذرت‌خواهی گریزانند

۱- چون نمی توانند بین عمل شان و شخصیت شان تفکیک قائل شوند

به نظر این نوع افراد، هر عملی که از آنها سر می زند معرف هویت شان است برای همین تصور یک خطا و ضعف برای شان مشکل است. اشتباه برای آنها یعنی سهل انگاری، حماقت و بی توجهی.

آنها یقین دارند اگر حتی تصادفا هم کار بدی مرتکب شوند به این معنا است که آدم بدی هستند. برای همین پذیرش اشتباه تهدیدی است به همه هویت فردی شان… درخواست بخشش برای شان گران تمام می شود

۲- متوجه تفاوت شرم و گناه نیستند

اعلام اشتباه ممکن است احساس گناه در بعضی افراد ایجاد کند ولی آنها که نمی خواهند معذرت بخواهند برای این است که اشتباه را شرم آور می دانند.

احساس یک گناه، یعنی ناراحت شدن از عملی که ناخوشایند است. اما احساس شرم یعنی ناراحت شدن از خویشتن… برای همین پذیرش یک اشتباه برای خیلی ها سخت است چون هویت و وجودشان را زیر سوال می برد.

۳- ترس از همه اشتباهات گذشته

افرادی که معذرت می خواهند امیدوارند مثلا رابطه سردشان با عزیزشان به پایان برسد و آشتی و مهربانی برگردد. اما آنها که از معذرت خواهی می گریزند فکر می کنند اعلام اشتباه و معذرت خواهی مساوی است با اعلام اشتباه برای همه کارهایی که قبلا از آنها سر زده است.

۴- می ترسند مقصر اصلی شناخته  شوند

معذرت نمی خواهند و اعلام نمی کنند که از کارشان متاسف هستند چون فکر می کنند تایید اشتباهی که مرتکب شدند همه مسولیت و تقصیر به گردن آنها خواهد افتاد. در صورتی که منطقا در هر اتفاق یا در هر رابطه ایی، یک اشتباه یا رفتار بد هر دو فرد در به وجود آمدن یک اشتباه یا رفتار بد موثر هستند.

۵- می خواهند فاصله شان با دیگران را حفظ کنند

بعضی آدمها دوست ندارند اعلام کنند اشتباه کرده اند چون معمولا اهل بروز احساسات شان نیستند و فاصله های عاطفی شان با دیگران را حفظ می کنند. پذیرش شکست باعث می شود سپر عاطفی شان باز شود. برای همین ترجیح می دهند اشتباه خود را انکار کنند تا مبادا حریم  خصوصی شان را به روی دیگران باز کنند.

 

 

5 Reasons Why Some People Will Never Say Sorry

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/the-squeaky-wheel/201305/5-reasons-why-some-people-will-never-say-sorry

More from سعید داورپناه

زنان و کاهش میل جنسی به شریک زندگی

  گفته می شود بین 10 تا 30 درصد زنانِِ 20 تا...
بیشتر بخوان