چرا مردان کمتر کتاب می‌خوانند

می گویند مردان علاقه بیشتری به تاریخ یا کنجکاوی‌های علمی یا اتفاقات بزرگ دارند. آنها علاقمند هستند زندگینامه انسان های بزرگ را بخوانند. به طور کلی مردان سعی می کنند در حال و هوای واقعیت ها و ماجراهای مستند بمانند.

زنان ولی کتاب را به عنوان یک مثال از زندگی می بینند. به قصه های نویسندگان بزرگ ادبیات توجه می کنند چون قصه نویسان قادرند شخصیت های انسانی و ماجراهای زندگی را ترسیم کنند.

به همان نسبت که مردان از طریق تربیت و سنت جامعه یاد می گیرند احساسات شان را بروز ندهند در اوقات شخصی شان هم سعی می کنند احساسات شان را در قالب این شخصیت یا آن شخصیت ببینند.

متاسفانه تا همین اواخر مردان به خاطر نان آور اصلی خانواده بودن، فرصت و انرژی کمتری برای تفریحات یا عادت های ساده شخصی می یافتند.

بخش بزرگ وقت گذرانی مردان طبقات کارگر و کارمند در اکثر دنیا در استادیوم ها و اخبار ورزشی صرف می شود چون مردان عاشق رقابت و دیدن عظمت و قدرت فیزیکی مردانه هستند. مردان دوست دارند خود را متعلق به یک تیم و قبیله بدانند.

مردان عاشق قصه های تخیلی علمی در باره آینده سیاره ما هستند. داستان های پلیسی و کارآگاهی جذب شان می کند و عادت به خواندن این نوع کتابها می تواند شروع خوبی برای افزایش علاقه و خواندن مداوم کتاب باشد.

مردان با خواندن داستان ها می توانند بر درک اجتماعی شان بیفزایند چون درون قصه ها می توانند انواع راه حل های مبارزه با مشکلات زندگی را ببینند و رفتار هشیارتری داشته باشند.

.

Men And Women Don’t Read From The Same Page On Books

A tale of two genders: men choose novels of alienation, while women go for passion

Why don’t young men read novels any more?

Written By
More from Saeed

کاریکاتور امروز

تاثیر Mikhail Zlatkovsky در صحنه کاریکاتور سیاسی جهان انکار ناپذیر است. بخش...
بیشتر بخوان