چرا مردان از کتاب دور می‌شوند

می گویند مردان علاقه بیشتری به قصه زندگی مردانی دارند که با کل جامعه فرق دارند. گوشه گیر هستند و مشغول یک درگیری شخصی و درونی برای بقا…

می گویند مردان در دوران نوجوانی تا اوائل ۲۰ سالگی خوب کتاب می خوانند ولی رابطه شان با کتاب تا حدود ۵۰ سالگی قطع می شود.

می گویند مردان قهرمانان قصه ها را الگوی خود قرار نمی دهند. تربیت و سنت جامعه به مردان یاد می دهد احساسات شان را بروز ندهند برای همین مردان در اوقات شخصی شان هم سعی می کنند احساسات شان را در قالب این شخصیت یا آن شخصیت نبینند.

متاسفانه تا همین اواخر مردان به خاطر نان آور اصلی خانواده بودن، فرصت و انرژی کمتری پیدا می کردند که تفریحات یا عادت های ساده شخصی داشته باشند. عادتی که هنوز روی شان تاثیر دارد.

می گویند مردان عاشق رقابت و دیدن جدال و قدرت فیزیکی مردانه هستند. مردان دوست دارند خود را متعلق به یک تیم و قبیله بدانند. برای همین بخش بزرگ وقت گذرانی مردان در اکثر دنیا یا در استادیوم ها یا جلوی برنامه های ورزشی تلویزیون صرف می شود.

می گویند مردان عاشق قصه های تخیلی علمی در باره آینده سیاره ما هستند. داستان های پلیسی و کارآگاهی نیز جذب شان می کند اگر از نوجوانی به بعد با آنها آشنا شوند. قصه های سرگرم کننده باعث می شوند عادت به خواندن و خریدن کتاب در مردان ایجاد شود.

می گویند اگر مردان می دانستند که با خواندن داستان ها می توانند بر درک اجتماعی شان بیفزایند چون می توانند با انواع  شخصیت های درون قصه ها و راه مبارزه با مشکلات زندگی را ببینند و یاد بگیرند.

.

Men And Women Don’t Read From The Same Page On Books

A tale of two genders: men choose novels of alienation, while women go for passion

Why don’t young men read novels any more?

Photo by Viktor Forgacs on Unsplash

Written By
More from Saeed
عکس ها سخن می گویند – 1
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday
Read More