برنده عجیبِ اسکار هنر

مهمترین نمایشگاه هنر جهان « ونیز» که هر دوسال برگزار می گردد جایزه بهترین هنرمند را به یک پاکستانی الاصل آلمانی به نام Tino Sehgal داده است. نکته جالب توجه اینکه این هنرمند بسیار عجیب، آثارش قابل ضبط و نگه داری و حتی فروش نیست.

Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view

تینو سگال آثارش را « موقعیت های بازسازی شده» می نامد. در نمایشگاه ها و موزه های معروف دنیا، با قرار دادن افراد مختلف ( از مردم عادی تا رقصنده ها، بازیگران و افراد مشهور) در درون یک گالری، از آنها می خواهد که با ایجاد صداهای خفیف و قرار دادن بدن خود در موقعیت های مختلف و حرکت در مسیرهای مشخص شده، پیام او را به بینندگان منتقل کنند.

Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view

TinoSehgal645او که علوم سیاسی فرهنگ عامه را در برلین خوانده است معتقد است هنر یک اتفاق بسیار آنی و گذرا است و در یک فضا و لحظه مشخص معنی می دهد. از دید او قرار اصلی هنر، ارتباط بین بیننده و اثر در لحظه «اکنون» است. موزه ها و نمایشگاه ها برای بستن قرار داد با او مکلف هستند که از اجراهای او فیلم و عکس نگیرند و آنها را توسط خودشان بازسازی و اجرا نکنند.

constructed situations

Written By
More from Saeed

خطاهای مهمی که هوش عاطفی، مرتکب نمی شود

همه ما در دوره های مشخصی از زندگی، ناچار می شویم عملا...
بیشتر بخوان