برنده عجیبِ اسکار هنر

مهمترین نمایشگاه هنر جهان « ونیز» که هر دوسال برگزار می گردد جایزه بهترین هنرمند را به یک پاکستانی الاصل آلمانی به نام Tino Sehgal داده است. نکته جالب توجه اینکه این هنرمند بسیار عجیب، آثارش قابل ضبط و نگه داری و حتی فروش نیست.

Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view

تینو سگال آثارش را « موقعیت های بازسازی شده» می نامد. در نمایشگاه ها و موزه های معروف دنیا، با قرار دادن افراد مختلف ( از مردم عادی تا رقصنده ها، بازیگران و افراد مشهور) در درون یک گالری، از آنها می خواهد که با ایجاد صداهای خفیف و قرار دادن بدن خود در موقعیت های مختلف و حرکت در مسیرهای مشخص شده، پیام او را به بینندگان منتقل کنند.

Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view
Tino-Sehgal-These-Associans-installation-view

TinoSehgal645او که علوم سیاسی فرهنگ عامه را در برلین خوانده است معتقد است هنر یک اتفاق بسیار آنی و گذرا است و در یک فضا و لحظه مشخص معنی می دهد. از دید او قرار اصلی هنر، ارتباط بین بیننده و اثر در لحظه «اکنون» است. موزه ها و نمایشگاه ها برای بستن قرار داد با او مکلف هستند که از اجراهای او فیلم و عکس نگیرند و آنها را توسط خودشان بازسازی و اجرا نکنند.

constructed situations

Written By
More from Saeed
سوسیس بندری و مهمانی کاملا مردانه
 بعد از سالها، به یک مهمانی کاملا مردانه دعوت شده بودم. کیک...
Read More