عکس ها سخن می گویند – 1

مردی چینی به همراه فرزندانش در حال عبور از بالای سدی که از سیل سرریز شده است.  نواحی شهر Pengzhou
مردی چینی به همراه فرزندانش در حال عبور از بالای سدی که از سیل سرریز شده است. نواحی شهر Pengzhou
برای ساختمان نورد اتریشی Michael Kemeter یک ساعت طول کشید تا از برج 45 طبقه ایی بالا رود.
برای ساختمان نورد اتریشی Michael Kemeter یک ساعت طول کشید تا از برج 45 طبقه ایی بالا رود.
بچه های فلسطینی کمپ Deir al-Balah  مشغول بازی در کنار ساحل
بچه های فلسطینی کمپ Deir al-Balah مشغول بازی در کنار ساحل

http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday

Written By
More from Saeed
شستن گوشت مرغ بی فایده و خطرناک است
برنامه آشپزی رادیو ملی امریکا توجه همه را به یکی از تحقیقات...
Read More