مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – زندگی

Painting by Peter Churcher

هر روز پنج لیتر خون و مقداری گوشت و استخوان را با دقت و وسواس تکان میدهم و جابجا میکنم، تا زنده بمانند و گاهی هم زندگی کنند…

More from امیر کبیر
من یک مرد ایرانی‌ام. با افتخار تمام
خانوم مسنِ نسبتا چاقی آمد دم پیشخوان و به من زل زد!...
Read More