مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – زندگی

Painting by Peter Churcher

هر روز پنج لیتر خون و مقداری گوشت و استخوان را با دقت و وسواس تکان میدهم و جابجا میکنم، تا زنده بمانند و گاهی هم زندگی کنند…

More from امیر کبیر
گل‌های باغ زندگی
کلاس دوم راهنمایی بودم، نماز جماعت توی زیر زمین مدرسه مون برگزار...
Read More