مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – زندگی

Painting by Peter Churcher

هر روز پنج لیتر خون و مقداری گوشت و استخوان را با دقت و وسواس تکان میدهم و جابجا میکنم، تا زنده بمانند و گاهی هم زندگی کنند…

More from امیر کبیر
بعضی ها همسرهاشون رو قایم می کنند
خب بعضیا هم هستند وقتی وارد خونه شون که میشی همسرهاشون رو...
Read More