مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – زندگی

Painting by Peter Churcher

هر روز پنج لیتر خون و مقداری گوشت و استخوان را با دقت و وسواس تکان میدهم و جابجا میکنم، تا زنده بمانند و گاهی هم زندگی کنند…

More from امیر کبیر

مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

[caption id="attachment_91991" align="aligncenter" width="526"] Artwork by Luciana Cortez Artesã[/caption] اندوه بی بغلی،...
بیشتر بخوان