مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – زندگی

Painting by Peter Churcher

هر روز پنج لیتر خون و مقداری گوشت و استخوان را با دقت و وسواس تکان میدهم و جابجا میکنم، تا زنده بمانند و گاهی هم زندگی کنند…

More from امیر کبیر

خانه‌ایی که پدرم برایم می ساخت

تازه جنگ تموم شده بود. پدر قطعه زمینی وسط بیابون خریده بود...
بیشتر بخوان