مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر

شوخی‌های مادر و عمه و خاله

یکی از آشنایان تصادف کرده بود اینجا غریب بود و کسی رو...
بیشتر بخوان