مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر
معصومه و غلام
معلولیت و بیماری جسمی معصومه مادرزادی بود. نای آنرا نداشت که گردنش...
Read More