مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر

وسط این همه قسط‌های ناتمام و بدهی‌های همیشگی

سر شبی که از سرکار به منزل میرفتم اینقدر هوا خوب و...
بیشتر بخوان