مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر

ازدواج غلام و معصومه

غلام مرد چهارشانه و تنومندی بود که هیبت عجیب و غریبی داشت....
بیشتر بخوان