زناشویی‌های سادیستی و مازوخیستی

سلام من ۲۹ ساله هستم و از یکسال پیش با خانمی آشنا شدم که ۲۷ سال دارد. ایشان برای مدت ۶ ماه با مردی ۴۵ ساله بودند. مردی که ایشون رو کتک میزد. تحقیر می کرد. توی سکس های گروهی شرکت می داد، فحش میداد، زندانی میکرد و گاهی او را می بست! آن مرد حتی به خودش هم کتک میزده!

توی این یکسال همه جوره برای شادی و آسایش و احترام به او کوتاهی نکردم. اونقدر مرا مورد اعتماد دید که این مسائل را با من در میان گذاشت.

چند روز پیش گفت که میخواد برگردد با همون مرد ۴۵ ساله ازدواج کنند! من واقعا شوک شدم که آخه چه جوری؟ اون انواع بلاها رو به سر تو میاورده. میخوای باهاش ازدواج کنی؟ من نرمال و جوان و سالم رو رها میکنه میره پیش آدمی که کتکش می زند.

حالا، بنظرتون من باید چیکار کنم دیگه سوای رابطه و حسی که بهش دارم. این که میبینم زندگی یک انسان میخواد تباه بشه آزارم میده.

بهزاد عزیز

دنبال چرا و دلیل برای رفتار غیرعادی این خانم نگرد. از همان شروع می شد فهمید او و مردی که با هم بودند از نظر جنسی از طریق رابطه سادیستی مازوخیستی، لذت می برند.

به عبارتی دیگر، دو نفر آدم بزرگسال، مختارانه و به طور خصوصی، شیوه زناشویی S&M (sadism and masochism) را برای خودشان تعیین می کنند. در این نوع رابطه، یک نفرشان از تحمل درد لذت می برد و فرد دیگر از ایجاد درد، ارضا می شود…

اما در ایران کنونی چون هیچ چیزی سر جای خودش نیست افرادی که این نوع سلیقه های زناشویی را دارند خودشان را منحرف می بینند و نمی خواهند مثل این خانم که به شما برای مدتی پناه آورده بپذیرد که تحمل درد  برایش لذتبخش است.

تو بهزاد عزیز هر چه سریعتر دست از آنها بکش و رابطه ات را کاملا قطع کن و هیچ نشانه ایی از خود برای تماس نگذار… صحبت در باره بدی آنها و یا خوبی تو نیست. آنها معیارشان و روحیه و امیال شان با تو کاملا فرق دارد.

این نوع آدمها شاید برای دوران کوتاهی به رفتار جنسی معمولی پناه بیاورد ولی معمولا خشونت یا ادای خشونت در آوردن، آنها را از نظر جنسی تحریک می کند. آنها از درد و بازی های نمایشی خشن نیز لذت می برند.

هیج توجیهی درست نکن که تماس خودت را دوباره ایجاد کنی و احتمالا نیاز جنسی ات را برطرف کنی. برو دنبال زندگی ات و این مهربانی و نیکی را برای دختری انجام بده که مثل خودت است.

Written By
More from بهمن
رنج های که از عشق اول کشیدم
سلام. من مردي هستم ٤٩ ساله که دو فرزند بزرگسال دارم .هفت...
Read More